Dit is de privacyverklaring van Artikelperfect, welke betrekking heeft op de gegevensverwerking door Artikelperfect.
Artikelperfect staat als Artikelperfect B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30214755.

Artikelperfect respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Artikelperfect.

Verwerken van persoonsgegevens

Doeleinden van gebruik

  • uitvoeren van werkzaamheden op basis van afgesloten overeenkomsten 
  • afhandelen van verkopen van producten, gedaan op de website van Artikelperfect
  • afhandelen van vragen en opmerkingen gesteld via de website of e-mail van Artikelperfect
  • debiteurenbeheer 
  • relatiebeheer

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten of producten van Artikelperfect, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Artikelperfect en gebruikt om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren en factureren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Artikelperfect worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Artikelperfect.
Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Artikelperfect mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Artikelperfect. 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 
Of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Artikelperfect.

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. 
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Artikelperfect is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites. 
Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent, als de URL in de locatiebalk is gewijzigd.

Bewaartermijn

Artikelperfect bewaart uw gegevens niet langer dan nodig, voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.  Dit met uitzondering van uw gegevens die opgenomen zijn in de financiële administratie. De financiële administratie bewaren we namelijk 7 jaar, conform de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 

Gegevensbeveiliging

Artikelperfect maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Cookies

Deze website maakt op dit moment alleen gebruik van zogenaamde functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om de Joomla webshop te laten werken. 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Artikelperfect. 
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 16 mei 2018.